Category : General Academics

of 7 pages

Akhbar dan Tokoh Persuratkhabaran Malaysia Kurun ke-20

by Abdul Rahman Haji Ismail, Mahani Musa

Buku AKHBAR DAN TOKOH PERSURATKHABARAN MALAYSIA KURUN KE-20 ini telah dihasilkan oleh 16 orang sarjana dalam bidang sejarah, kewartawanan, penerbitan, politik dan kesusasteraan daripada beberapa buah ...

Read More

Please login to borrow the book.


Amalan Hisbah di Malaysia

by Azrin Ibrahim

Buku Amalan Hisbah di Malaysia merupakan sebuah buku yang menarik dan berjaya mengetengahkan salah satu daripada khazanah ilmu pengurusan Islam, iaitu Hisbah. Hisbah pada umumnya merupakan suatu bentu ...

Read More

Please login to borrow the book.


Antologi Pengkarya Guru: Aku Tiung Mas

by DBP

Sebuah antologi hasil karya para guru di bawah Program Pembangunan Pengkarya Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM), dengan kerjasama Dewan Bahasa dan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Pemesinan

by Ahmad Baharuddin Abdullah, Zaini Mat Isa, Amir Yazid Ali

Pemesinan merupakan salah satu proses pembuangan bahan dalam bidang pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan komponen separa siap mahupun siap yang memerlukan ketepatan dalam pemasangan komponen. O ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bahan Radioaktif Tabii dan Manusia

by Muhamat Omar, Zalina Laili

Buku ini membincangkan fakta dan angka berkaitan dengan Bahan Radioaktif Tabii atau Naturally Occuring Radioactive Materail (NORM) yang terdapat di sekeliling hidupan dan telah menjadi sebahagian dari ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bakat & Kemahiran Memimpin

by Abdullah Hassan, Ainon Mohd

Mereka berkata "Ya!" sebelum kita bersuara. Kuasai gaya memimpin serba boleh pada setiap masa dan keadaan. Dalami seni membina pasukan yang setia dan bersedia tanpa perlu menjadi kuku besi. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Biografi Tokoh Dakwah : Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Muhaddith Abad Ke 20

by Azwira Abdul Aziz

Ulama merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam pembentukan serta pemyebaran ilmu. Tanpa mereka, masyarakat tidak akan terbimbing dengan ilmu dan sahsiah yang mulai. Buku biografi tokoh dak ...

Read More

Please login to borrow the book.


Biografi Tokoh Dakwah: Maulana Syeikh Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwi - Da'I, Muslih, Alim dan Rabbani

by Zulkifli Mohamad

Biografi Tokoh Dakwah: Maulana Syeikh Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwi - Da'I, Muslih, Alim dan Rabbani

Read More

Please login to borrow the book.


of 7 pages