Biografi Tokoh Dakwah : Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Muhaddith Abad Ke 20

by Azwira Abdul Aziz

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Ulama merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam pembentukan serta pemyebaran ilmu. Tanpa mereka, masyarakat tidak akan terbimbing dengan ilmu dan sahsiah yang mulai. Buku biografi tokoh dakwah Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani: Muhaddith Abad ke-20 ini membawa pembaca menelusuri kisah hidup seorang ulama tersohor serta memberikan gambaran sebenar akan kegigihan Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam menggali serta menyebarkan ilmu pengetahuan. Pengembaraan dalam kemiskinan tidak sekali-kali menghalangnya menimba pelbagai bidang ilmu. Berkat kecekalan Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, beliau akhirnya mencul sebagai ulama tersohor daripada kalangan bangsa 'Ajam. Ternyata latar belakang serta perjalanan hidup tokoh ini mampu memberikan inspirasi sekali gus menyuntik semangat untuk kita mendalami ilmu pengetahuan dengan segenap usaha yanga ada. Buku ini sesuai dijadikan bacan umum bagi meningkatkan ksedaran masyarkat akan kepentingan ilmu. Bahasa dan penyampaian yang mudah juga memberikan keselesaan kepada pembaca umum untuk menjadikannya sebagai sumber rujukan.

Subscribe Now Preview