Bahan Radioaktif Tabii dan Manusia

by Muhamat Omar, Zalina Laili

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini membincangkan fakta dan angka berkaitan dengan Bahan Radioaktif Tabii atau Naturally Occuring Radioactive Materail (NORM) yang terdapat di sekeliling hidupan dan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Terdapat banyak industri yang memproses bahan-bahan yang mengandungi NORM untuk kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Oleh yang demikian, penting bagi masyarakat mengetahui tentangnya. Buku ini juga memberikan kefahaman dan kesedaran kepada orang awam dan juga mereka yang terlibat dalam bidang teknikal NORM. Selain maklumat asas tentang bahan radioaktif tabii, buku ini turut mengemukakan kepentingan dan bahaya bahan tersebut kepada manusia dan persekitarannya jika tidak diurus dengan sebaik-baiknya. Aspek asas perundangan yang berkaitan dengan bahan radioaktif ini juga dipaparkan sebagai rujukan dan panduan.

Subscribe Now Preview