Category : General Academics

of 7 pages

Grammar Made Easy

by C. B. Chong

GRAMMAR Made Easy is an ideal book for students at pre-intermediate and intermediate levels who wish to strengthen their command of the English language. Each topic is clearly explained in simple lang ...

Read More

Please login to borrow the book.


Guru Sebagai Mentor

by Salhah Abdullah, Ainon Mohd

Buku ini dapat memimbing guru menjadi mentor kepada pelajar, guru permulaan, guru pelatih dan rakan guru. Antara perkara menarik yang dibincangkan adalah aplikasi teori psikologi dalam pementoran, kem ...

Read More

Please login to borrow the book.


Guru Sebagai Pendorong dalam Darjah

by Abdullah Hassan, Ainon Mohd

Bacaan wajib bagi guru-guru yang mengajar murid-murid yang malas belajar.

Read More

Please login to borrow the book.


Guru Sebagai Penyelidik

by Abdul Rahman Abdul Majid Khan

Perkara-perkara yang disentuh dalam buku ini adalah seperti jenis-jenis kajian, kajian tindakan dan kepentingannya sebagai komponen perkembangan profesional, proses kajian tindakan, penyeliaan pengaja ...

Read More

Please login to borrow the book.


Hutang Isi Rumah Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian

by Penyunting: Nor Hartini Saari & Mohamad Azhar Hashim

Amalan berhutang merupakan satu fenomena yang sukar dihindari oleh umat Islam di negara ini. Boleh dikatakan lebih separuh daripada pendapatan isi rumah digunakan untuk tujuan pembayaran balik hutang. ...

Read More

Please login to borrow the book.


Inilah Karangan Saya: Narasi Penciptaan Cerpen

by Mawar Safei

“Saya mahu menulis. Saya mahu menghasilkan karya. Saya mahu cerpen saya disiarkan di akhbar, majalah dan dibukukan.” Itu antara hasrat dan binaan impian kebanyakan mereka yang mahu cuba-cuba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Islam Dalam Sejarah & Kebudayaan Melayu (cet. 5)

by Syed Muhammad Naguib Al-Attas

Suatu mukadimah mengenai Peranan Islam dalam Peradaban Sejarah Melayu-Indonesia, dan kesannya dalam sejarah pemikiran, bahasa, dan kesusasteraan Melayu.

Read More

Please login to borrow the book.


Islam, Pemuliharaan Hidupan Liar & Anda

by Rosmidzatul Azila Mat Yamin, Abu Bakar Yang

Pada hari ini didapati mutu alam sekitar semakin merosot sehingga mengakibatkan berlaku ketidakseimbangan ke atas kepelbagaian ekosistem baik ekosistem daratan mahupun laut. Natijahnya, ia turut memb ...

Read More

Please login to borrow the book.