Category : Islam

of 7 pages

BILA BABI BUKAN BABI

by Norkumala Awang

Buku ini mengajak pembaca mencari suatu persefahaman dengan menganalisis pencerahan yang berkaitan dengan dilema umat Islam dalan menjunjung ungkapan “Mencari yang halal itu adalah fardu bagi setiap ...

Read More

Please login to borrow the book.


Controversy Over The Term "Allah" in Malaysia

by Editor: Wan Azhar Wan Ahmad

This work compiles some selected English writing on the controversy. The reason for undertaking such task are: (i) Most argument by Christians have been put firth in English; (ii) A considerable numbe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Culture and Islamic Adaptation Psychology

by Malik Badri

The indiscriminate exportation of Western psychology to Muslim and third world countries can pose serious cultural and ideological dilemmas. When the exported commodity from North to South is physical ...

Read More

Please login to borrow the book.


Daging Kultur: Konsep, Sejarah dan Hukum Islam

by Mohamad Naqib bin Hamdan & Mohd Anuar bin Ramli

Buku ini menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam makmal. Daging yang terhasil dinamakan Daging Kultu ...

Read More

Please login to borrow the book.


Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia

by Muhammad Hisyam bin Mohamad & Siti Shamsiah binti Md. Supi

Buku ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Ia mengandungi enam bab yang disusun mengikut urutan yang membantu memudahkan para pembaca mem ...

Read More

Please login to borrow the book.


Filantropi Islam dan Wakaf di Malaysia

by Muhammad Hisyam bin Mohamad & Nur Syahidah binti Abdul Jalil

Buku ini membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan peranan-peranannya dalam dunia Islam. Dua bab awal membicarakan sumber asal pensyariatan dan jenis-jenis kedermawanan dalam Islam ...

Read More

Please login to borrow the book.


Harmony between Religion & Science: An Islamic Perspective

by Azizan Baharuddin

The book is important as it elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy and sustainable ...

Read More

Please login to borrow the book.


Hasan Al-Banna

by Abdul Latip Talib

Kisah pejuang Islam dari beliau kecil sehinggalah meninggal dunia. Beliau dididik dengan sebaik-baik didikan oleh orang tuanya, dan hasil didikan itu, beliau mempunyai cita-cita mengembalikan umat I ...

Read More

Please login to borrow the book.