Antologi Pengkarya Guru: Aku Tiung Mas

by DBP

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - Children

Sebuah antologi hasil karya para guru di bawah Program Pembangunan Pengkarya Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM), dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur. Persembahan bahan dalam Aku Tiung Mas pelbagai genre sastera, seperti puisi moden, puisi tradisional, cereka moden, dan cerita rakyat. Semoga karya ini mampu menarik minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Di samping menikmati puisi dna cereka, pembaca juga akan dapat menambah kosa kata bahasa Melayu.

Subscribe Now Preview