Pusaka Yang Terpinggir: Pengusaha Kelapa Yang Berjaya

by Eliyas Saad, Leow Chee Seng, Christopher John Biai

Publisher - Humanology Sdn Bhd

Category - Science

Inspirasi buku “Pusaka Yang Terpinggir” didapati selepas analisis yang mendalam dijalankan dalam bidang pertanian. Terdapat banyak buku di pasaran termasuk fertigasi, akuaponik, hidroponik dan sebagainya. Namun, tidak ada buku yang dikaryakan dalam bidang penanaman kelapa. Oleh itu, kami mengambil inisiatif ini untuk menulis buku ini supaya ilmu berkenaan dengan kelapa dan industri kelapa dapat didokumentasikan secara sistematik. 

Buku ini dimulakan dengan pengenalan kepada kelapa. Buku ini ditulis dengan bahasa mudah dan penuh dengan ilustrasi supaya pembaca boleh melihat sendiri tentang apa yang dimaksudkan oleh kami. Selain itu, buku ini juga menumpukan perhatian kepada sesiapa yang belum menceburi industri kelapa dan tidak mempunyai sebarang maklumat dan pengetahuan terhadap kelapa. Oleh itu, bab pertama iaitu kenali kelapa merupakan bab asas yang memberikan maklumat lengkap berkenaan dengan jenis kelapa dan industri kelapa. 

Subscribe Now Preview