Projek Orkid: Masih Ada Yang Sayang

by Noor Hayati Yasmin & Norsa`adah Ahmad (Penyelenggara)

Publisher - Dua Penulis PLT

Category - Teen Novel

Penyakit mental menjadi penyakit kedua tertinggi yang dialami oleh masyarakat Malaysia selepas penyakit jantung. Projek Orkid mengumpulkan kisah pemandiri (survivor) penyakit mental. Orkid melambangkan ketabahan dan kekuatan jiwa. Reben berwarna hijau pula adalah simbol dalam kempen kesedaran penyakit mental. Ayuh kita berempati dengan golongan yang menghadapi isu dan cabaran berkaitan kesihatan mental. Kisah pejuang penyakit mental yang terus berusaha untuk pulih. Buku ini mengandungi 18 kisah pejuang kesihatan mental dan dua bab ditulis oleh pegawai psikologi dan doktor pakar psikiatris.

Subscribe Now Preview