Hasan Al-Banna

by Abdul Latip Talib

Publisher - PTS Publications

Category - Islam

Kisah pejuang Islam dari beliau kecil sehinggalah meninggal dunia. Beliau dididik dengan sebaik-baik didikan oleh orang tuanya, dan hasil didikan itu, beliau mempunyai cita-cita mengembalikan umat Islam kepada cara kehidupan Islam yang sebenar. Beliau mendirikan pertubuhan Ikhwan Muslimin yang mana pertubuhan itu mempromosikan gaya hidup Islam. Tidak terhad pada ibadah tetapi meliputi muamalat harian. Beliau akhirnya dibunuh kerana cita-cita murninya itu, bertentangan dengan keinginan pemerintah yang dipengaruhi kuasa asing.

Subscribe Now Preview